ORDIN nr.698/940 din 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.698 din 10 august 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Numar/data: Ordin nr.940 din 7 septembrie 2005
Emitent: Ministerul Sănătății
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 858/23 sep. 2005 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art. 54 pct. 2
  H.G. nr.1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.942/2017)
anexa nr. 2
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.219/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.248/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (abrogat prin O. nr.1288/2012)
  O. nr.456/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (abrogat prin O. nr.1288/2012)
Abrogat: O. nr.1288/2012 al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
- la data de 2 februarie 2013


Joi, 20 februarie 2020, 03:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.