ORDIN nr.51 din 27 septembrie 2005
pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.51 din 27 septembrie 2005
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 888/4 oct. 2005 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
art.1,2, art.7 alin.(3) și (15), art.8
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.55/2009 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2009 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
- modifică titlul
Abrogat: R. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață


Duminică, 05 decembrie 2021, 20:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.