ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.144 din 18 octombrie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.144 din 18 octombrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.68/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 666/2005
- Senat: P.L. nr. L605/2005
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 247/24 mar. 2005
  M.Of. nr. 969/1 noi. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică, la 1 ian. 2006, art.5 pct.III și IV, art.21, art.22 alin.(1), art.26, art.28, art.31, art.39, art.44 lit.b) și c), art.49, art.50 alin.(3), art.57, art.661 alin.(2) lit.a) și d) și alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 alin.(1) partea introductivă, art.83 alin.(2), art.85 alin.(1) și (2), art.86 alin.(7) lit.c), art.93 alin.(1), art.116 alin.(2), art.127; introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV1 la art.5, alin.(21) și (31) la art.661, art.731, alin.(3) la art.91; abrogă, la 1 ian. 2006, art.113 lit.d); în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de bază minim brut pe țară" și "salariul minim brut pe țară" se înlocuiesc cu sintagma "salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată", iar sintagma "venituri mai mici decât indemnizația de șomaj" se înlocuiește cu sintagma "venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată"; în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" se elimină, întrucât regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.68/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă


Vineri, 23 august 2019, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.