ORDIN nr.109 din 28 octombrie 2005
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind stabilirea formularului-tip al Procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a persoanelor împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.109 din 28 octombrie 2005
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 253/25 mar. 2005
  M.Of. nr. 988/8 noi. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: O. nr.583/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare
  O. nr.216/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspecție la frontieră
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.58/2009 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a persoanelor împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal
  O. nr.69/2014 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului- tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a persoanelor împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal
  O. nr.119/2019 al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului- tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sa folosească modelul de proces-verbal


Duminică, 26 iunie 2022, 10:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.