ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.1 din 29 ianuarie 2006
privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.1 din 29 ianuarie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.47/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 83/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 31.01.2006
Index:Administrația publică centrală de specialitate: - întărirea capacității administrative pentru integrare, măsuri Autorități și instituții publice: - capacitate administrativă, întărire în vederea aderării, măsuri
Publicare: M.Of. nr. 90/31 ian. 2006
Functie activa:
Modifică: L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
- modifică nr. maxim de posturi
  L. nr.380/2005 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
- modifică nr. maxim de posturi
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
- abrogă art. 4 și 5
Aprobată cu modificări: L. nr.47/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
- modifică art. 3 alin. (2) lit. c) și anexa; introduce lit. g) și h) la art. 3 alin. (2)
Modificată: O.U.G. nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice
- abrogă art. 7
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- abrogă art. 8 alin. (1)


Miercuri, 29 iunie 2022, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.