HOTĂRÂRE nr.1.872 din 22 decembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.231/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea conținutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare ori în administrarea sau în folosința societăților comerciale, stațiunilor și institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol, situată pe teritoriul organizației, în proprietatea acelei organizații, și a conținutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigații, cu excepția celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizații, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părți autonome funcțional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federații, în folosința gratuită a acelei organizații sau federații
art. 73 alin. (2), art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (3)


Duminică, 14 august 2022, 06:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.