ORDIN nr.23 din 9 martie 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.23 din 9 martie 2006
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 312/6 apr. 2006
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.106/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene
  O. nr.44/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O. nr.100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări
  O. nr.43/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2011 privind înregistrarea și radierea valorilor mobiliare din evidențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O. nr.107/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)
  O. nr.136/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  H. nr.20/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 (abrogat prin R. nr.5/2018)
  R. nr.6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum și pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 (abrogat prin R. nr.5/2018)
  R. nr.13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  R. nr.17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
  R. nr.3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale (abrogat prin R. nr.5/2018)
  R. nr.11/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abrogat: R. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.