ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.27 din 29 martie 2006
privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.342/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
  D.C.C. nr.333/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.377/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 36
  D.C.C. nr.709/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 36 alin. (2) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.059/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 10 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.407/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (2) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 36 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.1.002/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art.4
  D.C.C. nr.1.072/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. 1 lit. b), art. 35 alin. 1 și art. 913 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală, ale art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 18
  D.C.C. nr.1302/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției și ale prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 4
  D.C.C. nr.1.375/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților și ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.561/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) raportat la anexa A pct. 1-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 3 alin. (1) raportat la anexa A pct. 1-13
  D.C.C. nr.682/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.789/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.792/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 3 alin. (1)
  D.C.C. nr.861/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 3 și art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.520/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 5
  D.C.C. nr.1.543/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 4
  D.C.C. nr.241/2010 DECIZIA nr. 241 din 16 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 23 alin. (6)
  D.C.C. nr.243/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției și ale art. 16 alin. (1) și (2) din anexa nr. IV și art. 34 alin. (4) din anexa nr. VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
art. 11 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.073/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13
  D.C.C. nr.1.114/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- anexa
  D.C.C. nr.445/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 3 alin. (1) și art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.601/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.398/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
anexa nr. 1
  D.C.C. nr.812/2015 DECIZIA nr. 812 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, art. 671 alin. (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și ale art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 23 alin. (4)
  D.C.C. nr.389/2017 DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.482/2018 DECIZIA nr. 482 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 15 alin. (1)


Luni, 17 ianuarie 2022, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.