LEGE nr.55 din 16 martie 2006
privind siguranța feroviară
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.55 din 16 martie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 520/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 322/10 apr. 2006
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
- modifică titlul, art. 30 alin. (3) lit. f); abrogă art. 32
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.315/2006 pentru promulgarea Legii privind siguranța feroviară
Modificată: H.G. nr.644/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară (abrogat prin O.U.G. nr.73/2019)
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.65/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară (abrogata prin O.U.G. nr.73/2019)
- modifică art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (3) lit. c), art. 10 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. a) și g); introduce lit. d) și e) la art. 2 alin. (2), alin. (4) la art. 2, lit. v)-x) la art. 3, lit. e) la art. 18; abrogă art. 16 alin. (2) lit. b)
  H.G. nr.161/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară (abrogat prin O.U.G. nr.73/2019)
- înlocuiește anexa nr. 1
  O.U.G. nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- modifică art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (4), art. 16 alin. (7), alin. (9) și (10) la art. 16, titlul art. 19, art. 19 alin. (1), art. 23, art. 29 alin. (4); introduce alin. (51) și (52) la art. 16, alin. (6) și (7) la art. 29; abrogă art. 16 alin. (5) și (8), art. 21 alin. (8) și (9), art. 29 alin. (5); înlocuiește sintagma "Organismul de Investigare Feroviar Român" cu sintagma "Agenția de Investigare Feroviară Română"
  L. nr.42/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- modifică art. 16 alin. (51),(52), (9) și (10), art. 29 alin. (6) și (7)
  L. nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
- abrogă art. 29 alin. (2)
odata cu:
O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
Abrogată: O.U.G. nr.73/2019 privind siguranța feroviară
- cu excepția anexei nr. 5 care se abrogă la data prevăzută la art. 30 alin. (1).


Duminică, 02 octombrie 2022, 12:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.