LEGE nr.85 din 5 aprilie 2006
privind procedura insolvenței
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.585/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 32 alin. (1) și alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.697/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.698/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 107 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.694/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a) și art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a dispozițiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 123 pct. 2
  D.C.C. nr.748/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. c) și art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 43 și art. 44 din Codul comercial, precum și a dispozițiilor art. 1019-1021 din Codul civil
- art. 25 lit. c) și art.77-85
  D.C.C. nr.786/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8
  D.C.C. nr.805/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 31
  D.C.C. nr.849/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1), art. 79 și art. 80 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 12 alin. (1), art. 79 și art. 80 alin. (1) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.852/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.860/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 129
  D.C.C. nr.870/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a legii în ansamblul ei
art. 31 alin. (1), precum și a legii în ansamblul ei
  D.C.C. nr.923/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 alin. (1) și art. 42 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 alin. (1) și art. 42
  D.C.C. nr.952/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 50
  D.C.C. nr.7/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 66 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.78/2007 DECIZIA nr. 78 din 8 februarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.82/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. c), d) și e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1) lit. c), d) și e)
  D.C.C. nr.68/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 80 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.293/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 și art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 și art. 47
  D.C.C. nr.317/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 și art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 123 și art. 129
  D.C.C. nr.312/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 3 pct. 12, art. 31 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 2, art. 3 pct. 12, art. 31 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.378/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, art. 31, art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8, art. 31, art. 47 și art. 48
  D.C.C. nr.381/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 31 alin. (1) și art. 33
  D.C.C. nr.388/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 47 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.390/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (7) și art. 100 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 14 alin. (7) și art. 100 alin. (2)
  D.C.C. nr.402/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 52
  D.C.C. nr.478/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin.(1), art. 42 și art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7), art. 31 alin.(1), art. 42 și art. 47
  D.C.C. nr.520/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 53
  D.C.C. nr.577/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (3)
  D.C.C. nr.549/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (3)
  D.C.C. nr.606/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33
  D.C.C. nr.684/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (7), art. 18, art. 80 alin. (1) lit. b) și d) și art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7), art. 18, art. 80 alin. (1) lit. b) și d) și art. 83 alin. (2)
  D.C.C. nr.677/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.701/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 141
  D.C.C. nr.725/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 81 alin. (2)
  D.C.C. nr.745/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (3)
  D.C.C. nr.917/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1
  D.C.C. nr.928/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 99 alin. (4)
  D.C.C. nr.954/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 33 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 33 alin. (4)
  D.C.C. nr.964/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.1.003/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 12 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.051/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (7) și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7) și art. 43 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.054/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.053/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 143 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.1.055/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.1.067/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.080/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a art. 31 din Codul de procedură civilă
art. 6 și art. 12 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.085/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.1.075/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.1.097/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 și art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 18 și art. 149
  D.C.C. nr.1.143/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 și art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 34 și art. 35
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.137/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 7
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.138/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, ale art. 31 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, ale art. 31 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.1.213/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. c) și art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 25 lit. c) și art. 35
  D.C.C. nr.63/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1)
  D.C.C. nr.131/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.177/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7)
  D.C.C. nr.189/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 33 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  D.C.C. nr.170/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă și art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.202/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  D.C.C. nr.232/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1) și (9)
  D.C.C. nr.264/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1) și (9)
  D.C.C. nr.281/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.346/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  D.C.C. nr.359/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 79
  D.C.C. nr.393/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și 12, art. 18, 20, 25, 27, 31 și 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și 12, art. 18, 20, 25, 27, 31 și 32
  D.C.C. nr.441/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil și art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 87
  D.C.C. nr.484/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (3)
  D.C.C. nr.509/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (4) și art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (4) și art. 94
  D.C.C. nr.592/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. e) și art. 47 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 25 lit. e) și art. 47 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.607/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26-66 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 26-66
  D.C.C. nr.615/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2), art. 17 lit. e) și f), art. 20 lit. h), art. 24 alin. (1) și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 13 alin. (2), art. 17 lit. e) și f), art. 20 lit. h), art. 24 alin. (1) și art. 80
  D.C.C. nr.617/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16, art. 17 și art. 138 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 16, art. 17 și art. 138 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.619/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 19 alin. (2
  D.C.C. nr.631/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.654/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.658/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.659/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 6 și 31
  D.C.C. nr.661/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 6 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 6 și art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.663/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.856/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.829/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16, art. 17 și art. 138 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 16, art. 17 și art. 138 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.837/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art.138 alin. (3)
  D.C.C. nr.879/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.905/2008 DECIZIA nr. 905 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 138 alin. (1) lit. a), b) și c)
  D.C.C. nr.925/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a legii, în ansamblul ei
art. 131-137 precum și a legii, în ansamblul ei
  D.C.C. nr.918/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 94 alin. (4)
  D.C.C. nr.973/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 77
  D.C.C. nr.999/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 46
  D.C.C. nr.1.014/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 și art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 și art. 143 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.144/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 6 și 31
  D.C.C. nr.1.112/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 8 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.127/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.1.134/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. d) și alin. (4) și art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1) lit. d) și alin. (4) și art. 139
  D.C.C. nr.1.245/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 80 și art. 81 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.247/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 și 12, art. 8 alin. (7) și ale art. 33 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 și 12, art. 8 alin. (7) și ale art. 33 alin. (2), (4) și (6)
  D.C.C. nr.1.232/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 26 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.380/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15-17, art. 116-118 și art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15-17, art. 116-118 și art. 131-137
  D.C.C. nr.1.387/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.1400/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 41
  D.C.C. nr.1386/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20
  D.C.C. nr.8/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) teza ultimă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2) teza ultimă
  D.C.C. nr.103/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 11 alin. (1) lit. g) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 9, art. 11 alin. (1) lit. g) și art. 12 alin. (2)
  D.C.C. nr.113/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6, 11, 26, 31-36, 47 și 107 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 6, 11, 26, 31-36, 47 și 107
  D.C.C. nr.123/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.229/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.232/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) lit. f) și lit. g) raportate la art. 85 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 18 alin. (2) lit. f) și lit. g) raportate la art. 85 alin. (6)
  D.C.C. nr.272/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.295/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.367/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.386/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 80 alin. (1) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.440/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 252 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 și art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.479/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 12 alin (2)
  D.C.C. nr.525/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (7) și art. 17 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (7) și art. 17 alin. (6)
  D.C.C. nr.571/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.572/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. e) și alin. (2), ale art. 22 și art. 25 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 11 alin. (1) lit. e) și alin. (2), ale art. 22 și art. 25 lit. b)
  D.C.C. nr.672/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (9)
  D.C.C. nr.680/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6 și ale art. 33 alin. (2) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6 și ale art. 33 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.716/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80, 83 și 84 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 80, 83 și 84
  D.C.C. nr.724/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1)
  D.C.C. nr.726/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d)
  D.C.C. nr.773/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 și art. 31 alin. (3)
  D.C.C. nr.780/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 8, art. 31 și art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 8, art. 31 și art. 47
  D.C.C. nr.751/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 și art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 96 și art. 101
  D.C.C. nr.763/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (6) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 14 alin. (6) și art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.870/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 116
  D.C.C. nr.898/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (21) și alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 19 alin. (21) și alin. (3)
  D.C.C. nr.900/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 19 alin. (2)
  D.C.C. nr.935/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 6 și art. 31
  D.C.C. nr.940/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 81
  D.C.C. nr.941/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și art. 31
  D.C.C. nr.1.095/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 126 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 126
  D.C.C. nr.1.122/2009 DECIZI E referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.225/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.1.342/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 și art. 31
  D.C.C. nr.1.353/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.1.372/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1) lit. a) și d)
  D.C.C. nr.1.373/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 363 alin. 3, art. 368 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 3 pct. 6
  D.C.C. nr.1.436/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7
  D.C.C. nr.1.487/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 și 104 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 38 și 104
  D.C.C. nr.1.548/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6
  D.C.C. nr.1.530/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3
  D.C.C. nr.1.542/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 105
  D.C.C. nr.1.586/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 și 6
  D.C.C. nr.56/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 12
  D.C.C. nr.59/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 33 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 33 alin. (2), (4) și (6)
  D.C.C. nr.71/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 81 alin. (2)
  D.C.C. nr.143/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 33, art. 42 alin. (1) și art. 47 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 33, art. 42 alin. (1) și art. 47 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.142/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.148/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.186/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 21 alin. (3)
  D.C.C. nr.233/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (2)
  D.C.C. nr.271/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.359/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 70 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 70
  D.C.C. nr.358/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.361/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79, art. 80 și art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 79, art. 80 și art. 83 alin. (2)
  D.C.C. nr.364/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33
  D.C.C. nr.367/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (7) și art. 17 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 14 alin. (7) și art. 17 alin. (5)
  D.C.C. nr.402/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (4)
  D.C.C. nr.412/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138 alin. (1)
  D.C.C. nr.468/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.491/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.542/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (3)
  D.C.C. nr.549/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 70 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 70
  D.C.C. nr.563/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 31 alin. (1) și art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, art. 31 alin. (1) și art. 143 alin. (1)
  D.C.C. nr.566/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.564/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (9), art. 14 alin. (7) și art. 15 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (9), art. 14 alin. (7) și art. 15 alin. (1) și alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.559/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.555/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.687/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 98 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.688/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 74 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență și art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (7)
  D.C.C. nr.701/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36, art. 38 și art. 104 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36, art. 38 și art. 104 teza finală
  D.C.C. nr.707/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.755/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 și 12, ale art. 8 alin. (1) și (2), precum și ale art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 și 12, ale art. 8 alin. (1) și (2), precum și ale art. 33 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.817/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 141 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.970/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (1) și ale art. 3 pct. 1
  D.C.C. nr.912/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 pct. 1 și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (1), ale art. 3 pct. 1 și art. 31
  D.C.C. nr.1.115/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 99 alin. (4) teza întâi
  D.C.C. nr.1.232/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.385/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.416/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a art. 6 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- art. 3 pct. 12
  D.C.C. nr.1.418/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d)
  D.C.C. nr.1.422/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (7) și art. 33 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 33 alin. (2) teza întâi, art. 8 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.447/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 14 alin. (8)
  D.C.C. nr.1.509/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.55/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și b) și pct. 12, art. 31-33, art. 47, 49, 61, 107 și 108 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. 1 lit. a) și b), pct. 12, art. 31-33, art. 47, art. 49, art. 61, art. 107 și art. 108
  D.C.C. nr.111/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8
  D.C.C. nr.182/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 31
  D.C.C. nr.183/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36
  D.C.C. nr.239/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 102 alin. (2)
  D.C.C. nr.255/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) teza a doua și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 5 alin. (2) teza a doua și art. 33 alin. (3)
  D.C.C. nr.305/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 8 alin. (4) și art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. 1 lit. a), art. 8 alin. (4) și art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.309/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (4) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 8 alin. (4) și (5) lit. a)
  D.C.C. nr.349/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.434/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2), (21) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 19 alin. (2), (21) și (4)
  D.C.C. nr.438/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36
  D.C.C. nr.449/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.495/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 6 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- art. 3 pct. 12
  D.C.C. nr.524/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 6, ale art. 31 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. lit. a) și pct. 6, art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.547/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 38
  D.C.C. nr.548/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 138 alin. (1)
  D.C.C. nr.549/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 și art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 53, art. 931
  D.C.C. nr.551/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.554/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 12
  D.C.C. nr.556/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2), (21) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 19 alin. (2), (21) și (3)
  D.C.C. nr.557/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) și art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2) și art. 25
  D.C.C. nr.550/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.552/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (3) și (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 41 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.559/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 79 și art. 80
  D.C.C. nr.579/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), (3), (8) și (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1), (3), (8) și (9)
  D.C.C. nr.598/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 31
  D.C.C. nr.584/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 87 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 36
  D.C.C. nr.577/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.583/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1, 6 și 12, art. 31 și 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. 1, 6 și 12, art. 31 și 33
  D.C.C. nr.586/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.664/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.639/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1, pct. 5, pct. 6 și pct. 12, art. 4, art. 31 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1, pct. 5, pct. 6 și pct. 12, art. 4, art. 31 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.675/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 lit. b), c) și d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 11 lit. b), c) și d)
  D.C.C. nr.694/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 138
  D.C.C. nr.713/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 79 și art. 80
  D.C.C. nr.718/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.691/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1, art. 31
  D.C.C. nr.704/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 19 alin. (21)
  D.C.C. nr.771/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 18, art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.775/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.878/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (9) și (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 4 alin. (9) și (10)
  D.C.C. nr.907/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (4) și (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.905/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27, art. 31 alin. (4) și art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 27, art. 31 alin. (4), art. 32
  D.C.C. nr.952/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.966/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.003/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 4 alin. (6) lit. c)
  D.C.C. nr.1.065/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 138 alin. (1) lit. d), alin. (4)
  D.C.C. nr.1.102/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 teza finală
  D.C.C. nr.1.186/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  D.C.C. nr.1.187/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36
  D.C.C. nr.1.200/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.190/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și ale art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.191/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. d) și ale art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 11 alin. (1) lit. d), art. 19 alin. (21)
  D.C.C. nr.1.208/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 și pct. 12, art. 8 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 și pct. 12, art. 8 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.1.197/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 66 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.223/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 iit. a), pct. 5, 6 și) 2, art. 31 alin. (1) teza întâi și art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 iit. a), pct. 5, 6 și) 2, art. 31 alin. (1) teza întâi și art. 33 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.1.202/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 5, precum și art. 33 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a) și pct. 5, precum și art. 33 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.255/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și cea privind interpretarea deciziilor Curții Constituționale nr. 182 din 16 noiembrie 1999 și nr. 898 din 16 iunie 2009
- art. 19 alin. (2) și (21)
  D.C.C. nr.1.292/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.312/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 138
  D.C.C. nr.1.298/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77
  D.C.C. nr.1.345/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 33 și 34
  D.C.C. nr.1.382/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) și art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) și art. 931
  D.C.C. nr.1.453/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.1.458/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) și art. 76 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.490/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 4 alin. (10)
  D.C.C. nr.1.501/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.503/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 12
  D.C.C. nr.1.506/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1, art. 8 alin. (3) și (7), art. 11 alin. (1)lit. a) și b) și art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1, art. 8 alin. (3) și (7), art. 11 alin. (1)lit. a) și b) și art. 33
  D.C.C. nr.1.538/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.19/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
art. 36
  D.C.C. nr.30/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
art. 19 alin. (2) și (21)
  D.C.C. nr.74/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 15 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.133/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.134/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.148/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 101
  D.C.C. nr.149/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) și art. 76 alin. (1)
  D.C.C. nr.136/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.137/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.135/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) si alin. (6) lit. c), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 116 și ale art. 138 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 4 alin. (1) si alin. (6) lit. c), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 116 și ale art. 138 alin. (2)
  D.C.C. nr.161/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 și art. 39 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36 și art. 39
  D.C.C. nr.164/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 66 alin. (2)
  D.C.C. nr.201/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 21 alin. (3)
  D.C.C. nr.273/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
art. 7 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.293/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
art. 19 alin. (21)
  D.C.C. nr.300/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.333/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și 12, art. 26 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 3 pct. 1 și 12, art. 26 alin. (1) și art. 31
  D.C.C. nr.397/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) și art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5), art. 72 alin. (3)
  D.C.C. nr.386/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 15 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.483/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.626/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.754/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.834/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) lit. B și art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 101 alin. (1) lit. B și art. 107 alin. (1) lit. A.c)
  D.C.C. nr.844/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 21 alin. (3)
  D.C.C. nr.831/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1), art. 36 și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 12 alin. (1), art. 36 și art. 74 alin. (2)
  D.C.C. nr.829/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 931
  D.C.C. nr.835/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (1) pct. 1,11 și 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 121 alin. (1) pct. 1,11 și 2
  D.C.C. nr.841/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. (1) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 66 alin. (1) și art. 73 alin. (3)
  D.C.C. nr.842/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.1.011/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.1.012/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (9)
  D.C.C. nr.40/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 79 și art. 80
  D.C.C. nr.36/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 77 alin. (1)
  D.C.C. nr.42/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 15 și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.38/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.41/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.53/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) și art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 21 alin. (3) și art. 53
  D.C.C. nr.169/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 36
  D.C.C. nr.246/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 107 alin. (1) partea introductivă
  D.C.C. nr.256/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 20 alin. (1) lit. l)
  D.C.C. nr.260/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.312/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 20 alin. (1) lit. I)
  D.C.C. nr.346/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 20 alin. (1) lit. I)
  D.C.C. nr.116/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (5) lit. c) si art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 95 alin. (5) lit. c) si art. 137 alin. (2)
  D.C.C. nr.124/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 21 alin. (3)
  D.C.C. nr.256/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.294/2014 DECIZIA nr. 294 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2) și art. 103 alin. (2)
  D.C.C. nr.363/2014 DECIZIA nr. 363 din 25 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 138 alin. (6)
  D.C.C. nr.449/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.531/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 19 alin. (21)
  D.C.C. nr.535/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 107 alin. (1)
  D.C.C. nr.37/2015 DECIZIA nr. 37 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (2)
  D.C.C. nr.48/2015 DECIZIA nr. 48 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 75 alin. (1)
  D.C.C. nr.61/2015 DECIZIA nr. 61 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (2)
  D.C.C. nr.64/2015 DECIZIA nr. 64 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 86 alin. (6) teza adoua
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.64/2015 DECIZIA nr. 64 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 86 alin. (6) teza întâi
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.65/2015 DECIZIA nr. 65 din 25 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.146/2015 DECIZIA nr. 146 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.197/2015 DECIZIA nr. 197 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2), alin. (21) și alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 19 alin. (2), alin. (21) și alin. (3)
  D.C.C. nr.220/2015 DECIZIA nr. 220 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.280/2015 DECIZIA nr. 280 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.282/2015 DECIZIA nr. 282 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.284/2015 DECIZIA nr. 284 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (2)
  D.C.C. nr.340/2015 DECIZIA nr. 340 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.327/2015 DECIZIA nr. 327 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 123 pct. 8
  D.C.C. nr.494/2015 DECIZIA nr. 494 din 23 iunie 2015 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.569/2015 DECIZIA nr. 569 din 15 septembrie 2015 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.716/2015 DECIZIA nr. 716 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.731/2015 DECIZIA nr. 731 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (2)
  D.C.C. nr.770/2015 DECIZIA nr. 770 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 140 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 140
  D.C.C. nr.771/2015 DECIZIA nr. 771 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.863/2015 DECIZIA nr. 863 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 53
  D.C.C. nr.70/2016 DECIZIA nr. 70 din 18 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (3) și art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 73 alin. (3) și art. 74 alin. (1)
  D.C.C. nr.149/2016 DECIZIA nr. 149 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.237/2016 DECIZIA nr. 237 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 33 alin. (6)
  D.C.C. nr.272/2016 DECIZIA nr. 272 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal
art. 143 alin. (2) lit. a)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.308/2016 DECIZIA nr. 308 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- soluția legislativă prevăzută la art. 21 alin. (3), care stabilește că termenul de 3 zile pentru înregistrarea contestației curge de la data depunerii raportului prevăzut la alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.424/2016 DECIZIA nr. 424 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.525/2016 DECIZIA nr. 525 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) teza a doua și ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (5) teza a doua și ale art. 77 alin. (1)
  D.C.C. nr.557/2016 DECIZIA nr. 557 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 8 alin. (6)
  D.C.C. nr.551/2016 DECIZIA nr. 551 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza finală și aie art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (3) teza finală și aie art. 76 alin. (1)
  D.C.C. nr.635/2016 DECIZIA nr. 635 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.792/2016 DECIZIA nr. 792 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. f), precum și ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. f), precum și ale art. 75
  D.C.C. nr.14/2017 DECIZIA nr. 14 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 36
  D.C.C. nr.76/2017 DECIZIA nr. 76 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (9)
  D.C.C. nr.78/2017 DECIZIA nr. 78 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.83/2017 DECIZIA nr. 83 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (9), precum și ale art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 7 alin. (1) și (9), precum și ale art. 8 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.156/2017 DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1 )'lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 94 alin. (1 ) lit. a)
  D.C.C. nr.453/2017 DECIZIA nr. 453 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 41 alin. (2)
  D.C.C. nr.499/2017 DECIZIA nr. 499 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) și (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) și (3), precum și ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 21 alin. (3); -art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) și (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) și (3), precum și ale art. 156 alin. (2)
  D.C.C. nr.522/2017 DECIZIA nr. 522 din 11 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 53
  D.C.C. nr.42/2018 DECIZIA nr. 42 din 30 ianuarie 2018 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 101
  D.C.C. nr.404/2018 DECIZIA nr. 404 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art.36
  D.C.C. nr.397/2018 DECIZIA nr. 397 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2606 privind procedura insolvenței
- art.18 alin.(1) teza a doua
  D.C.C. nr.571/2018 DECIZIA nr. 571 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 11 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.687/2018 DECIZIA nr. 687 din 8 noiembrie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 7 alin. (1) si (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.788/2018 DECIZIA nr. 788 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 80 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. e) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.855/2018 DECIZIA nr. 855 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (4) și (5) și ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 64 alin. (4) și (5) și art. 72 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.568/2019 DECIZIA nr. 568 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 14 și ale art. 8 alin. (1)-(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 3 pct. 14 și art. 8 alin. (1)—(5), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.624/2019 DECIZIA nr. 624 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
- art. 12 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)


Joi, 09 iulie 2020, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.