ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 12 aprilie 2006
privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.30 din 12 aprilie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.228/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 560/2006
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:la data de 15 iunie 2018 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006
Publicare: M.Of. nr. 365/26 apr. 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică titlul, art. 1alin. (1), art.3, art.4 lit.c), art. 5 alin. (2) și (6), art.6, art.8, art.9; introduce alin. (2) și (3) la art. 2; înlocuiește în cuprinsul ordonanței sintagma Ministerul Finanțelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei și Finanțelor"
Modificată: O.U.G. nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- modifică art. 1 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. b)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- abrogă art. 9
  L. nr.314/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 partea introductivă și lit. a), b) și c), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 1, art. 41, alin. (3) la art. 10; abrogă art. 13
dispune republicarea
  O.U.G. nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 41, art. 5, art. 7, art. 10
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
Modificată: O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- la data de 15 iunie 2018 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006


Miercuri, 29 iunie 2022, 15:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.