ORDIN nr.134/197/412 din 2006
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.134 din 27 februarie 2006
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Numar/data: Ordin nr.197 din 10 martie 2006
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.412 din 2 mai 2006
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
Publicare: M.Of. nr. 423/16 mai. 2006
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.891/2009 al ministrului mediului, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura națională de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, și a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
  O. nr.213/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea și completarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006
  O. nr.3.883/2012 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană


Joi, 20 februarie 2020, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.