ORDONANȚĂ nr.56 din 19 august 1994
privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii și institutii de invatamant special
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.56 din 19 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.146/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 243/30 aug. 1994 text
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.138/1990 privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea și pregatirea profesionala a copiilor și tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale și a minorilor inadaptati
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.146/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (abrogata prin L. nr.326/2003)
Abrogată: L. nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

- la 1 ianuarie 2004


Marți, 17 mai 2022, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.