ORDONANȚĂ nr.65 din 24 august 1994
privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor


Vineri, 28 ianuarie 2022, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.