LEGE nr.84 din 24 iulie 1995
Legea învățământului
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.187/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (6) din Legea învățământului nr.84/1995
  D.C.C. nr.27/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii învățământului nr.84/1995, republicată, ale Legii nr.30/1990 privind angajarea salariaților în funcție de competență, precum și ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.167/2000 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată
  D.C.C. nr.85/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2000, precum și ale art.166 alin.(41) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată
  D.C.C. nr.145/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.166 alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată
  D.C.C. nr.245/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.166 alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată
  D.C.C. nr.123/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (3) teza finală din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
art. 166 alin. (3) teza finala
  D.C.C. nr.165/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, precum și a dispozițiilor art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 441/2001
art. 58 alin. (1)
  D.C.C. nr.479/2004 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (41) din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 166 alin. (41)
  D.C.C. nr.23/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) teza a treia din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice
art. 93 alin. (2) teza a treia
  D.C.C. nr.54/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (41) și (42) din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 166 alin. (41) și (42)
  D.C.C. nr.197/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 166 alin. (3) sintagma "Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern" din Legea învățământului nr. 84/1995, precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- art. 166 alin. (3) sintagma "Justa despagubire se acorda, dupa caz, de Guvern"
  D.C.C. nr.518/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1162 din Legea nr. 84/1995 - Legea învățământului
art. 1162
  D.C.C. nr.719/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13, art. 92 alin. (3), art. 140 și art. 155 din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 61 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 13, art. 92 alin. (3), art. 140 și art. 155
  D.C.C. nr.970/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea învățământului nr. 84/1995
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1)
  D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.730/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 93 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 93 alin. (2)
  D.C.C. nr.268/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 și 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 89-96
  D.C.C. nr.332/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înființarea Universității "Tibiscus" din Timișoara și ale art. 1163 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 1163 alin. (2)
  D.C.C. nr.444/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 67 și 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 89-96
  D.C.C. nr.1.031/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 din Codul de procedură civilă, ale art. 67 și art. 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 89-96
  D.C.C. nr.306/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 9 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 9 alin. (1) și alin. (2) teza a doua și a treia
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 9 alin. (2) teza întâi


Joi, 25 aprilie 2019, 07:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.