ORDIN nr.1.468/1488/11251/110/M143/2620/C/92/1375 din 2006
al ministrului sănătății publice, al ministrului apărării, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.468 din 29 noiembrie 2006
Emitent: Ministerul Sănătății Publice
Numar/data: Ordin nr.1488 din 2 noiembrie 2006
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.11251 din 21 septembrie 2006
Emitent: Serviciul Român de Informații
Numar/data: Ordin nr.110 din 22 septembrie 2006
Emitent: Serviciul de Informații Externe
Numar/data: Ordin nr.M143 din 7 octombrie 2006
Emitent: Ministerul Apărării
Numar/data: Ordin nr.2620/C din 24 noiembrie 2006
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.92 din 25 septembrie 2006
Emitent: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Numar/data: Ordin nr.1375 din 10 octombrie 2006
Emitent: Serviciul de Protecție și Pază
Publicare: M.Of. nr. 981/8 dec. 2006
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.810/2004 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
  O. nr.937/2005 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.1.788/2008 al ministrului sănătății publice, al ministrului apărării, al ministrului internelor și reformei administrative, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele


Marți, 28 iunie 2022, 09:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.