ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 6 decembrie 2006
privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.98 din 6 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.152/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 136/2007
În vigoare: intră în vigoare la 1 ianuarie 2007
Publicare: M.Of. nr. 1023/22 dec. 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.152/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
- modifică art. 28 alin. (3) lit. d), art. 30 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 40 alin. (2), art. 43 lit. a), art. 44 alin. (1) lit. b), d) și e), art. 44 alin. (2), art. 50; introduce alin. (4) la art. 44, art. 501, art. 502; abrogă art. 37 alin. (2)
Modificată: L. nr.183/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
- modifică art. 9 alin. (2), art. 29, art. 33 alin. (3), art. 51; introduce lit. d) la art. 24 alin. (2), alin. (2) la art. 25, secțiunea 21 cu art. 351, după secț. a 2-a a cap. IV
  L. nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 5, 6, 8, 9 lit. c), 13, 14, 15, 17, 18 lit. a) și c), 20, art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 9, art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. a) - c), art. 16 alin. (2), art. 26 alin. (3) lit. b) și e), art. 28 alin. (3) lit. a); introduce pct. 61 la art. 2 alin. (1), pct. 131 la art. 2 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 3, lit. c) la art. 5 alin. (1), alin. (3) la art. 8, alin. (3) la art. 16, alin. (6) și (7) la art. 24, art. 241, lit. e1) la art. 27 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 27, alin. (3) la art. 351; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. d), art. 2 alin. (2), art. 54; sintagma „concentrarea riscurilor” se înlocuiește cu sintagma „riscul de concentrare”.


Marți, 24 mai 2022, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.