ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.117 din 21 decembrie 2006
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.042/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 9 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
art. 3 alin. (3)
  O. nr.2.043/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
art. 3 alin. (3)
  O. nr.2.044/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 11 pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
art. 3 alin. (3)
  O. nr.1.628/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"
  O. nr.156/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale
  O. nr.131/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
art. 3 alin. (3)


Duminică, 26 mai 2019, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.