ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.117 din 21 decembrie 2006
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  H. nr.112/2010 pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0)
  O. nr.1.628/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"
  H.G. nr.994/2010 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru centralele electrice de termoficare
  H.G. nr.997/2010 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
  H.G. nr.1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
  O. nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (abrogat prin O. nr.668/2011)
  O. nr.2.697/2010 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat
  O.U.G. nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.277/2010 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
  H.G. nr.96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  O. nr.101/2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurentei (abrogat succesiv prin O. nr.377/2017, O. nr.376/2017)
  H. nr.8/2012 pentru aprobarea Normei privind finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0) (abrogat prin H. nr.180/2012)


Miercuri, 22 mai 2019, 23:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.