ORDIN nr.84 din 17 ianuarie 2007
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată și accizelor datorate în vamă în cazul operațiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.84 din 17 ianuarie 2007
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 80/1 feb. 2007


Marți, 13 noiembrie 2018, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.