ORDONANȚĂ nr.28 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.28 din 31 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.229/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 321/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 86/2 feb. 2007
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică art.11 alin.(2), art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24; abrogă art.10 alin.(2), titlurile secțiunilor 1-4 din cap.II, art.25-34
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică art. I pct. 3 și pct. 5, art. II alin. (1); introduce art. I1
Modificată: O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. I1 și art. II alin. (1)


Vineri, 28 ianuarie 2022, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.