ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.33 din 4 mai 2007
privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.136/2015 DECIZIA nr. 136 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
- art. 5 alin. (7)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.146/2017 DECIZIA nr. 146 din 14 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competența Curții de Apel București din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
- art. 5 alin. (7) teza referitoare la competența Curții de Apel București
  D.C.C. nr.283/2017 DECIZIA nr. 283 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și ale art. 4 alin. (4), (41) și (42) și ale art. 6 alin. (21), (22) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- art. 5 alin. (7)
  D.C.C. nr.472/2019 DECIZIA nr. 472 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 37 si 39, ale art. 9 alin. (4), ale art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 23 alin. (1), (3) si (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum si ale art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei
- art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit. a)


Joi, 30 iunie 2022, 13:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.