HOTĂRÂRE nr.525 din 30 mai 2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.525 din 30 mai 2007
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 395/12 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.895/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Modifică: H.G. nr.167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană (abrogat prin H.G. nr.604/2015)
- modifică anexa
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.482/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogat prin O.U.G. nr.13/2015)
- modifică art. 6 alin. (1), art. 7, art. 9 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 1
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 10 și anexa nr. 2
  H.G. nr.186/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogat prin O.U.G. nr.13/2015)
- modifică art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 8; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.801/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogat prin O.U.G. nr.13/2015)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. k), art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8 alin. (1); introduce lit. g1) la art. 2 alin. (1), art. 71; abrogă art. 8 alin. (3); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.760/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogat prin O.U.G. nr.13/2015)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. g1), art. 71 alin. (2); abrogă art. 2 alin. (1) lit. k)
  H.G. nr.542/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1); abrogă art. 7, art. 9 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)


Miercuri, 25 mai 2022, 16:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.