HOTĂRÂRE nr.833 din 25 iulie 2007
privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.833 din 25 iulie 2007
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 565/16 aug. 2007
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.344/2007)
- abrogă art.39-53, precum și toate celelalte dispoziții referitoare la comisiile paritare
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 33
Abrogat: H.G. nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora, precum si a normelor privind încheierea si monitorizarea aplicării acordurilor colective
- la data de 6 mai 2022, cu exceptia art. 3-12, care se abrogă de la data de 7 martie 2022.


Miercuri, 29 iunie 2022, 15:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.