ORDONANȚĂ nr.41 din 22 august 2007
pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 22 august 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.28/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 646/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 592/28 aug. 2007
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
- modifică art.15, art.31, art.32 alin.(3), art.33 ; introduce alin.(4) la art.32 ; abrogă art.16, art.17, art.38 alin.(1) lit. e), h) și i); înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagmele "de uz fitosanitar" și "fitosanitare" cu sintagma "de protecție a plantelor", sintagma "din grupele I și a II-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T)", sintagma "din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate", sintagma "inspectoratul județean pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară" cu "unitatea fitosanitară"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.28/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
- modifică art. 1, art. 3 alin. (1) pct. A lit. b), art. 3 alin. (1) pct. B lit. a) și b), art. 6 alin. (1), art. 7 pct.1 și art. 7 pct. 3,art. 7 pct. 6; introduce alin. (21) la art. 2; înlocuiește anexele nr. 1-4
Modificată: L. nr.266/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
- modifică art. 2 alin. (1) și alin. (21)
  L. nr.180/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. B lit. b)


Duminică, 26 iunie 2022, 10:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.