ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.119 din 24 octombrie 2007
privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.119 din 24 octombrie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.118/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 34/2008
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 738/31 oct. 2007
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.118/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- modifică art. 1 pct. 2, art. 3 alin. (1) partea introductivă, art. 4 alin. (2), art. 12, art. 13 alin. (1) și (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 5
Modificată: O.U.G. nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică titlul, art. 1 pct. 1, art. 1 pct. 2 lit. b) partea introductivă, art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. b), titlul cap. III, art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. b) partea introductivă, art. 5 alin. (2); Titlu nou Ordonanță de urgență privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 3 alin. (1) lit. a)
Abrogată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012
Modificată: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013


Duminică, 03 iulie 2022, 17:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.