ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.119 din 24 octombrie 2007
privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.025/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 9 alin. (3) teza întâi
  D.C.C. nr.992/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.1.001/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.116/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9, art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 9, art. 13 și art. 14
  D.C.C. nr.1.170/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.100/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.270/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.523/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.582/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13
  D.C.C. nr.636/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.757/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.871/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11 și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11 și art. 12
  D.C.C. nr.977/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.070/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.1.130/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.129/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14
  D.C.C. nr.1.371/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.375/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13
  D.C.C. nr.1.490/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.1.480/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 13 și art. 14
  D.C.C. nr.44/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.210/2010 DECIZIA nr. 210 din 4 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2-15
  D.C.C. nr.222/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în ansamblul său, cât și ale art. 5, 6, 7, 10, 11 și 13 din aceasta, în special
  D.C.C. nr.392/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.487/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale art. 2 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1) și art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.533/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și ale art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1) și ale art. 14 alin. (2)
  D.C.C. nr.700/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.702/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 5, art. 7 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
art. 2, art. 5, art. 7 alin. (1) și art. 10, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
  D.C.C. nr.758/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13 alin. (5)
  D.C.C. nr.788/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13 alin. (5) și art. 14 alin. (2)
  D.C.C. nr.860/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 1
  D.C.C. nr.961/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.964/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 1
  D.C.C. nr.965/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.906/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.908/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.915/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 13 și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.993/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.230/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 și art. 15
  D.C.C. nr.1.388/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.428/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și ale art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și ale art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.476/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1), art. 9, art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum și a dispozițiilor ordonanței în ansamblul său
art. 7 alin. (1), art. 9, art. 13 și art. 14, precum și a dispozițiilor ordonanței în ansamblul său
  D.C.C. nr.1.479/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 1, art. 2 și art. 7
  D.C.C. nr.1.489/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.489 bis/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.70/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.77/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 2 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 1, 2 și 7
  D.C.C. nr.80/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 5-15
  D.C.C. nr.121/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.229/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 5-15
  D.C.C. nr.381/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.440/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.553/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.560/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 5 alin. (1) și (2) și art. 14
  D.C.C. nr.769/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6, 7, 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2 alin. (1), art. 6, 7, 9 și 10
  D.C.C. nr.906/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (5)
  D.C.C. nr.909/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în ansamblul său, precum și ale art. 5, 6, 7, 10, 11 și 13 din această ordonanță, în special
  D.C.C. nr.1.005/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 și art. 14
  D.C.C. nr.1.070/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum și ale ordonanței de urgență, în ansamblul său
- art. 9, art. 13 și art. 14
  D.C.C. nr.1.072/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.075/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) și (3), precum și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 2 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) și (3), precum și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.089/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- art. 13, art. 14
  D.C.C. nr.1.257/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
  D.C.C. nr.1.475/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 și 10
  D.C.C. nr.1.546/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 2 alin. (1) și art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.258/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  D.C.C. nr.294/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.295/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.303/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.304/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  D.C.C. nr.484/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști, în ansamblul său, precum și, în special, a art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007
  D.C.C. nr.575/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.645/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști, precum și ale ordonanței de urgență în ansamblul său
- art. 5 alin. (2) și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.918/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  D.C.C. nr.106/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
- art. 13 alin. (1), (2) și (5) - art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.188/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  D.C.C. nr.264/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2-art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
- art. 2 - art. 12


Marți, 09 august 2022, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.