ORDIN nr.906 din 30 octombrie 2007
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei indicații geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicațiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.906 din 30 octombrie 2007
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 754/6 noi. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.212/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice și denumirile de origine protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare
totodata, abrogă:
O. nr.715/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 212/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice și denumirile de origine protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare
  O. nr.285/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind protecția denumirilor de origine și indicațiilor geografice ale produselor agricole și produselor alimentare
  O. nr.956/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de aprobare a organismelor de inspecție și certificare a conformității indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și produselor alimentare și a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole și produsele alimentare
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.762/2015 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole și/sau alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național


Marți, 16 august 2022, 04:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.