HOTĂRÂRE nr.1.344 din 31 octombrie 2007
privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.344 din 31 octombrie 2007
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării, cu excepția art. 3-8, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 768/13 noi. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice
- la 13 ianuarie 2008
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.787/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici și a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- introduce alin. (6), (7) și (8) la art. 8
  H.G. nr.1.268/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
- modifică art. 10, art. 17 alin. (5), art. 54; introduce lit. d1) la art. 22 alin. (1), alin. (3) la art. 48
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 17 alin. (1) și (2)


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 19:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.