ORDIN nr.263 din 6 decembrie 2007
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.263 din 6 decembrie 2007
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 890/27 dec. 2007
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.140/2017 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local


Joi, 19 mai 2022, 02:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.