HOTĂRÂRE nr.543 din 24 iulie 1995
privind drepturile banesti ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.543 din 24 iulie 1995
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 174/7 aug. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 220/13 sep. 1996 text
  HOTĂRÂRE privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.1.407/1952 privind transportul si cazarea pentru ministri adjuncti si cei cu functii echivalente
  H.C.M. nr.822/1959 privind reglementarea drepturilor bănești ale angajaților care se deplasează în interes de serviciu și ale celor detașați
  Disp.C.M nr.77/1960 privind decontarea cheltuielilor de transport al salariatilor care se deplaseaza in interesul serviciului in cadrul localitatii de resedinta
  H.G. nr.412/1991 privind modificarea unor reglementari referitoare la cheltuielile de delegare-detasare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.886/1996 privind aprobarea Instructiunilor nr.18.089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare și de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii și deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului (abrogat prin O. nr.1.733/1996)
modifică anexa
  H.G. nr.628/1996 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii și deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului (abrogat prin H.G. nr.1.860/2006)
modifică titlul, introduce art. 51.
  O. nr.1.733/1996 privind aprobarea Instructiunilor nr.47.933/1996 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare și de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii și detasarii in alta localitate, precum și in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata (abrogat prin O. nr.94/1997)
modifică anexa
Republicare: M.Of. nr. 220/13 sep. 1996 text
  HOTĂRÂRE privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului
Modificat: O. nr.94/1997 privind aprobarea Instructiunilor nr.35.160/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare și de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii și detasarii in alta localitate, precum și in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata (abrogat prin O. nr.959/1997)
modifică anexa
  O. nr.959/1997 privind aprobarea Instructiunilor nr.35.913/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare și de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii și detasarii in alta localitate, precum și in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata (abrogat prin O. nr.1.894/1997)
modifică anexa
  O.G. nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
abrogă art.2 alin.(2)
  O. nr.1.894/1997 privind aprobarea Instructiunilor nr.38.470/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare și de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii și detasarii in alta localitate, precum și in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata (abrogat prin O. nr.323/1998)
modifică anexa
  O. nr.323/1998 privind aprobarea Instructiunilor nr.45.447/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare și de detasare (abrogat prin O. nr.1.181/1998)
modifică anexa
  O. nr.1.181/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor nr.46.750/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și de detașare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat prin O. nr.505/1999)
modifică anexa
  O. nr.505/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor nr.301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și de detașare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat prin O. nr.1.574/1999)
modifică anexa
  O. nr.1.574/1999 al ministrului finanțelor pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și de detașare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat succesiv prin O. nr.172/2001, H.G. nr.1.860/2006)
modifică anexa
  O. nr.172/2001 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și de detașare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat succesiv prin O. nr.1.467/2002, H.G. nr.1.860/2006)
modifică anexa
  O.G. nr.53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit și a art. 15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
abrogă art.2 alin.(2)
  O. nr.1.467/2002 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și detașare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat succesiv prin O. nr.1.817/2003, H.G. nr.1.860/2006)
modifică anexa
  O. nr.1.817/2003 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și detașare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată (abrogat prin H.G. nr.1.860/2006)
modifică anexa
Abrogat: H.G. nr.1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului


Luni, 08 august 2022, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.