ORDIN nr.28 din 5 martie 2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informațiile referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.28 din 5 martie 2008
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 187/11 mar. 2008
Functie pasiva:
Abrogat: R. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 13:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.