ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.90 din 24 iunie 2008
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
Fisa actului

Trimitere de la:
  H. nr.168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
  H. nr.177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin H. nr.61/2014)
  H. nr.188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri (abrogat prin H. nr.16/2012)
  Decizie nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari și a firmelor de audit
  H.G. nr.433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin L. nr.162/2017)


Duminică, 21 aprilie 2019, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.