ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 24 iunie 2008
privind statutul funcționarului public denumit manager public
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 24 iunie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.135/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 666/2008
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data publicării, cu excepția art 36 și 37 care intră în vigoare la 31 august 2008
Publicare: M.Of. nr. 484/30 iun. 2008
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
- abrogă ordonanța cu excepția art. 11 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (2) și (4), art. 19 și a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, și a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b).
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 37 alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.135/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
- modifică art. 6 alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (4), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1); introduce lit. a), înaintea lit. a) care devine lit. a1), la art. 15 alin. (3)
Modificată: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 37 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 6 alin. (2) lit. h)
dispune republicarea


Miercuri, 29 iunie 2022, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.