HOTĂRÂRE nr.611 din 4 iunie 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.611 din 4 iunie 2008
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 530/14 iul. 2008
Rectificare: M.Of. nr. 36/20 ian. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.787/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici și a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 161 alin. (2)
  H.G. nr.1.173/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 8, art.16, art.20 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (5), art. 46 alin. (2), art. 52 alin. (5), art. 57 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 72 alin. (3), art. 107 alin. (2) lit. c) și e), art. 111 alin. (2), art. 125 alin. (2), art. 126 alin. (2), art. 127, art. 142 alin. (2), art. 144 alin. (1), art. 145, art. 146; introduce lit. f) la art. 143, alin. (2) la art. 158, alin. (2) la art. 159; înlocuiește anexele nr. 1, 2A, 2B, 3 și 6
Rectificare: M.Of. nr. 36/20 ian. 2009
Modificat: O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 42
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică art. 3 lit. c), art. 127 lit. a), anexa nr. 6; abrogă art. 153
  H.G. nr.761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 19, art. 21 alin. (4), art. 25, art. 29, art. 31 alin. (4), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 42, art. 47, art. 49 alin. (1) și alin. (3)-(5), art. 50 alin. (2), art. 53 alin. (10), art. 59 alin. (6) , art. 60 alin. (2), art. 61 alin. (4) art. 63, art. 67, art. 74, art. 105 alin. (1) și (3), art. 108 alin. (3), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 125, art. 128 alin. (2), art. 140, art. 143 și modifică și înlocuiește anexele nr. 2A și nr. 3; introduce lit. e1)-e3) la art. 3, art. 241, alin. (5) la art. 31, alin. (11) la art. 39, alin. (11) și (12) la art. 49, alin. (21) la art. 50, alin. (81) la art. 52, alin. (21) la art. 53, alin. (11) la art. 64, art. 781, lit. f) la art. 107 alin. (2), alin. (31) la art. 108, alin. (3) la art. 116, alin. (6)-(8) la art. 120, alin. (5) și (6) la art. 156 și anexele nr. 2C și 2D; abrogă art. 23 lit. b), art. 28 alin. (3), art. 75, art. 105 alin. (2) și art. 128 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- abrogă art. 86 - 101 si art. 106 - 120
  H.G. nr.132/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 7, art. 17, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 76 alin. (2), titlul Sect. 1 a Cap. II din Titlul III, art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 127 lit. b), art. 140, art. 141, art. 142 alin. (2) , art. 143 alin. (2), anexa nr. 1; modifică si înlocuieste anexele nr. 4A, 4B, 4C si anexa nr. 6; introduce alin. (3) la art. 22, alin. (3) la art. 26, art. 851, art. 1051 la Cap. III din Titlul III; abrogă art. 3 lit. h), art. 6 lit. a), art. 8, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2), art. 83 alin. (1), Titlul Sect. 2 a Cap. II din Titlul III, Sect. 3, cu art. 129 - 139, a Cap. IV din Titlul III, art. 157-159, art. 161, anexa nr. 5
dispune republicarea
  H.G. nr.546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 6 lit. c), art. 11, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1) si (3), titlul sectiunii a 2-a de la titlul II cap.II, art. 21, art. 22, art. 25 alin. (1), art. 26, art. 27 alin. (1), art. 29, art. 30, art. 39 alin. (1), alin. (11) lit. b) si c) si alin. (2), art. 40 alin. (2) lit. a), art. 43, art. 45 lit.d), art. 46, art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) partea introductivă si lit. e), f) si j), art. 49 alin. (2) si (3), art. 51 alin. (2), art. 53 alin. (5), art. 57 alin. (1), art. 58, art. 59 alin. (4) si (5), art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2) si (5), art. 62 alin. (1), art. 64 alin. (2), art. 65, art. 66, art. 72 alin. (3), titlul cap. IV de la titlul II, art. 74, art. 76 alin. (2), art. 83 alin. (2), art. 1051, art. 122 alin. (2), art.126 alin. (2), art. 127, art. 128 alin. (3), art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (1) partea introductivă si lit. e) si f), art. 143 alin. (3), art. 144 - 146, art. 156 alin. (5), art. 160, modifică si înlocuieste anexa nr.1 si 3, modifică anexa nr. 2A; introduce art. 411, alin. (6) la art. 49, sectiunea 61 cu art. 621 - 625 la titlul II cap.III, art. 671, art. 1261, lit.i) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art. 143, anexa nr. 6A; abrogă art. 3 lit. d), e), f) si l), art. 13, art. 15, art. 18, art. 23, art. 24, art. 241, art. 25 alin. (4), art. 28, art. 34 alin. (6), art. 36 alin. (2), art. 38, art. 52 alin. (81), art. 62 alin. (2), art. 73, art. 76 alin. (1), art. 84, art. 102, art. 105, art. 121, art. 122 alin. (1), art. 123 alin. (2), art. 124, art. 125, cap. V cu art. 148- 152 de la titlul III, art. 154


Luni, 23 mai 2022, 11:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.