ORDIN nr.590 din 15 septembrie 2008
al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.590 din 15 septembrie 2008
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Publicare: M.Of. nr. 665/24 sep. 2008


Vineri, 28 ianuarie 2022, 06:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.