ORDONANȚĂ nr.4 din 20 ianuarie 1995
privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
Fisa actului

Descriptori:

Agricultură
cartof
cultivare, măsuri de prevenirea introducerii, diseminării și diminuării pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O.G. nr.4/1995

produse de uz fitosanitar, fabricare, comercializare, utilizare
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
O.G. nr.4/1995

suprafețe infectate cu păduchele de San Jose, combatere, prevenire
O. nr.81/2000   (M.A.A.)
O.G. nr.4/1995

Autorizație
de import
fitosanitar, eliberare, condiții
L. nr.5/1982
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

semințe și material săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Carantină
control vamal fitosanitar, semințe și material săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

fitosanitară
control fitosanitar vamal
O.G. nr.4/1995
O. nr.80/2000   (M.A.A.)

import vegetale, produse vegetale, ș.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări fitosanitare ale României
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

suprafețe cultivate cu cartof găsite contaminate
cu bacteria Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., măsuri?? L. nr. 5/1982)
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Certificat fitosanitar
semințe și material săditor, importate
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Comisia interguvernamentală de omologare a produselor de uz fitosanitar
organizare, funcționare
O.G. nr.4/1995

Control fitosanitar
vamal, efectuare, condiții minime
O.G. nr.4/1995
O. nr.80/2000   (M.A.A.)

Culturi vegetale
suprafețe cultivate cu cartof
găsite contaminate cu bacteria Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., măsuri de carantină
O.G. nr.4/1995
O. nr.26/1999   (M.A.A.)

Donații
semințe și material săditor, condiții
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Fitosanitar
cartof, plantă, tuberculi
depistare dăunători, măsuri
O.G. nr.4/1995
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

combaterea păduchelui de San José
O.G. nr.4/1995
O. nr.81/2000   (M.A.A.)

control
la importul și exportul semințelor și materialului săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

import vegetale, produse vegetale, ș.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări ale României
O.G. nr.4/1995
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

produse, omologare
O.G. nr.4/1995

Import
cartof, tuberculi, depistare dăunători, măsuri
O.G. nr.4/1995
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

vegetale, produse vegetale, ș.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări fitosanitare ale României
O.G. nr.4/1995
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Import/export
semințe și material săditor
control de calitate și fitosanitar, condiții, măsuri
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Produse
de uz fitosanitar pentru agricultură
O.G. nr.4/1995
O. nr.6/1995   (M.A.A.)

Produse de uz fitosanitar
fabricare, comercializare, utilizare pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
O.G. nr.4/1995
O. nr.6/1995   (M.A.A.)

Produse vegetale
import, procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări fitosanitare ale României
O.G. nr.4/1995
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Semințe și material săditor
control de calitate fitosanitar la import și export, măsuri
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Silvicultură
combatere boli, dăunători și buruieni
O.G. nr.4/1995

Vamă
carantină fitosanitară, semințe și material săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

control
fitosanitar, efectuare, condiții
L. nr.5/1982
O.G. nr.4/1995
O. nr.80/2000   (M.A.A.)


Luni, 15 august 2022, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.