ORDONANȚĂ nr.4 din 20 ianuarie 1995
privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  H.G. nr.1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.2.009/2004)
  H.G. nr.2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.41/2007)
  O. nr.945/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind regimul mostrelor, ajutoarelor și donațiilor la produse de uz fitosanitar și îngrășăminte (abrogat prin O.G. nr.38/2007)


Luni, 15 august 2022, 11:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.