LEGE nr.220 din 27 octombrie 2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.8/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011
art. 11 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (2) și (3)
  O. nr.13/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind ajustarea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010
art. 4 alin. (9)
  O. nr.4/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2012
art. 11 alin. (4) și art. 12 alin. (4)
  O. nr.5/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2011
art. 4 alin. (9)
  O. nr.6/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi (abrogat prin O. nr.78/2015)
art. 20 alin. (1)


Luni, 23 mai 2022, 02:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.