ORDONANȚĂ nr.26 din 18 august 1995
privind impozitul pe dividende
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.26 din 18 august 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.101/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 201/30 aug. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societatile comerciale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.101/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
Modificată: L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor (abrogata prin O.U.G. nr.13/2001)
abrogă art.13 alin.(1) - (4), (8) și (10) - (12)
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art.11 alin.(2)
  O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile referitoare la impozitarea dividendelor cuvenite persoanelor fizice
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
abrogă art.5
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"


Duminică, 05 decembrie 2021, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.