ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.144 din 28 octombrie 2008
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.53/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 174/2009
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 24.11.2008
Publicare: M.Of. nr. 785/24 noi. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14
dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.53/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- modifică art. 22 alin. (4); abrogă art. 22 alin. (5)
Modificată: O.U.G. nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- modifică art. 22 alin. (4); introduce alin. (51) și (52) la art. 22
  L. nr.278/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- modifică art. 4, art. 6, art. 18 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (1), art. 31 alin. (4) și (5), art. 36, art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1) lit. b), d), l) și n), art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1), art. 50 alin. (4), art. 51, art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (1), art. 58 lit. h), art. 69, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3; introduce art. 11, art. 241-243, art. 251, alin. (21) la art. 31, alin. (6)- (8) la art. 31, art. 351 - 352, art. 361, secțiunea a 4-a cu art. 371 - 374, lit. a1) - a4) la art. 40 alin. (1), lit. x1) la art. 40 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 40, art. 421, alin. (31) - (35) la art. 47, alin. (2) la art. 48, alin. (4) la art. 53, secțiunea a 7-a cu art. 661 - 667; abrogă art. 3 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 52, art. 55 alin. (3), art. 60 și 61, art. 74; înlocuiește, în tot cuprinsul Ordonanței de Urgență, sintagma "Ministerul Sănătății Publice" cu sintagma "Ministerul Sănătății", sintagma "autorități competente române" cu sintagma "Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România", sintagma "președinte de onoare" se elimină
dispune republicarea


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.