ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.157 din 12 noiembrie 2008
pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.157 din 12 noiembrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.89/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 121/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.11.2008
Publicare: M.Of. nr. 802/28 noi. 2008
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001
- introduce alin. (3) la art. 2
  L. nr.527/2001 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (AND) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
- modifică art. 2; introduce art. 31, alin. (3) la art. 4
  O.U.G. nr.159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
- modifică art. 2; introduce art.31, art. 41
  O.U.G. nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
- modifică art. 2; introduce art.31, art. 41
  L. nr.400/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.439/2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.440/2003 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.441/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31,
  L. nr.4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  O.U.G. nr.7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului "Săli de sport", semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.250/2004 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad- Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003
- modifică art. 2; introduce art. 31, art. 41
  L. nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
- introduce alin. (7) la art. 2, art.31
  H.G. nr.442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005
- moodifică art. 2 alin. (1) și (5); introduce alin. (6) la art. 2, alin. (11) la art. 3
  L. nr.170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  O.U.G. nr.122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  O.U.G. nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
- modifică art. 5; introduce art.31, art. 41
  L. nr.151/2006 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3
  L. nr.205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006
- introduce alin. (11) la art. 2, art.31
  L. nr.210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art.3
  L. nr.211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3
  L. nr.217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3
  L. nr.218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3
  L. nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3
  H.G. nr.1.453/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro și maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării parțiale a necesarului de finanțat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
- introduce art. 31, art. 6
  L. nr.388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  H.G. nr.2/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. referitor la finanțarea Proiectului privind modernizarea metroului din București - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006
- introduce alin. (3) la art. 2, alin. (4) la art. 3
  H.G. nr.191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
- introduce alin. (4) la art. 2, art. 31
  L. nr.57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București la 5 octombrie 2006, și privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  H.G. nr.386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor (abrogat prin H.G. nr.34/2009)
- majorează numărul maxim de posturi
  L. nr.184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  O.U.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  L. nr.224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”
- introduce alin. (4) la art.2, art. 41
  L. nr.225/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  H.G. nr.928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 41
  H.G. nr.933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007
- introduce alin. (3) la art. 2, art. 31
  H.G. nr.1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului ”Reforma educației timpurii în România”
- introduce alin. (4) la art. 2, art. 41
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.89/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică


Joi, 29 septembrie 2022, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.