HOTĂRÂRE nr.1.408 din 4 noiembrie 2008
privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.408 din 4 noiembrie 2008
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 813/4 dec. 2008
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
totodata, abrogă:
H.G. nr.199/2006 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
H.G. nr.429/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002
  H.G. nr.1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice
totodata, abrogă:
H.G. nr.693/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice
H.G. nr.1.159/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice
  H.G. nr.2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu ale substanțelor notificate
  O. nr.1.001/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului privind procedurile de raportare, de către agenții economici, a datelor și informațiilor referitoare la substanțele și preparatele chimice
  H.G. nr.803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor substanțelor existente și a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu a substanțelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93
Modifică: H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.539/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.