LEGEA nr.7 din 13 martie 1996
cadastrului și a publicității imobiliare
Fisa actului

Descriptori:

Ape
cadastru
L. nr.107/1996
L. nr.7/1996

Birouri de carte funciară
instituire
L. nr.7/1996

operațiuni de publicitate imobiliară, cărți funciare, taxe de timbru
L. nr.92/1992
L. nr.7/1996
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

Cadastru
organizare, publicitate imobiliară, regim juridic
L. nr.7/1996

birouri de carte funciară ale judecătoriilor, activitate, competență
L. nr.7/1996
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

cadastre de specialitate
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.399/1997   (M.A.P.P.M.)
O. nr.34/2000   (M.A.A.)
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

contravenții și infracțiuni, constatare de către persoane împuternicite, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.460/1999   (O.N.C.G.C.)

geodezie și cartografie lucrări de specialitate, teledetecție
L. nr.7/1996
O.G. nr.10/2000
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
O. nr.536/2001   (M.A.P.)
O. nr.537/2001   (M.A.P.)
O. nr.539/2001   (M.A.P.)

general, introducere norme tehnice, aprobare
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, organizare și funcționare, atribuții
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001

organizarea activității de cadastru și cartografie
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.534/2001   (M.A.P.)
O. nr.538/2001   (M.A.P.)

rețelei de metrou, executare lucrări metodologice
L. nr.7/1996

Carte funciară
alcătuire, procedura de înscriere, evidență de carte funciară, repertoriul imobilului, registre, dosare
L. nr.7/1996
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

publicitate imobiliară, birouri de carte funciară, registru cadastral de publicitate imobiliară
L. nr.7/1996

Cartografie
lucrări de specialitate, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
O. nr.536/2001   (M.A.P.)
O. nr.537/2001   (M.A.P.)
O. nr.539/2001   (M.A.P.)

Clădiri
înregistrarea dreptului de proprietate
L. nr.7/1996

Comisii
Comisia centrală și comisii județene pentru conducerea și organizarea cadastrului viticol
L. nr.7/1996
L. nr.67/1997
O. nr.34/2000   (M.A.A.)

Consilii locale și județene
delimitare teritoriu, cadastru general, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Construcții
documentații cadastrale tehnice, întocmire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.946/2000   (O.N.C.G.C.)

identificare și înregistrare, cadastru general
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
cadastrul și publicitatea imobiliară
L. nr.7/1996

Drept de proprietate, imobile
evidența cadastral juridică, regim juridic
L. nr.7/1996

desmembrămintele dreptului de proprietate imobiliară și sarcini, evidență cadastral juridică
L. nr.7/1996
O.U.G. nr.88/1997

Drumuri
publice
lucrări de cadastru, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O.G. nr.19/1997
O. nr.496/1998   (M.Tr., O.N.C.G.C.)

Dunăre
fluviu, puncte de hotar, cadastrul general, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Energie electrică
lucrări de cadastru energetic, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O. nr.1.645/CP/1997   (M.I.C., O.N.C.G.C.)

Fotogrammetrie
metodă pentru realizarea cadastrului general
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

lucrări de specialitate, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
O. nr.536/2001   (M.A.P.)
O. nr.537/2001   (M.A.P.)
O. nr.539/2001   (M.A.P.)
vezi:  Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol

Geodezie
lucrări de specialitate, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
O. nr.536/2001   (M.A.P.)
O. nr.537/2001   (M.A.P.)
O. nr.539/2001   (M.A.P.)

persoane fizice/juridice, drept să execute legal lucrări pe teritoriul României, recepție lucrări, regulament, aprobare
L. nr.7/1996
O.U.G. nr.70/2001
H.G. nr.590/2001
O. nr.538/2001   (M.A.P.)

Hotare
delimitare teritoriu, cadastru general, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

măsurători cadastrale în cadrul acțiunilor de aplicare a L. nr. 18/1991
L. nr.7/1996

Imobile
aparținând domeniului public și privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, înscriere în registrul de publicitate special al unităților administrativ teritoriale pe care sunt situate, plan cadastral de identificare
L. nr.7/1996
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

înscriere în cartea funciară, cadastrul general
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie
înființare, atribuții, subordonare
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001

Intravilan
determinare cadastrală, plan urbanistic
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Ipotecă
înscriere în cartea funciară
L. nr.7/1996
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

Localități
cadastru, introducere
L. nr.7/1996
O. nr.90/N/911-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
O. nr.90/N/911-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Marea Neagră
hotar, cadastru general, stabilire, conditii
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Metrou
rețea, lucrări de cadastru, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O. nr.311/378/2000   (M.Tr., O.N.C.G.C.)

Notari publici
acces la cartea funciară și la partidele cadastrale, condiții
L. nr.7/1996
O.G. nr.12/1998
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

Oficii de cadastru, geodezie și cartografie județene, respectiv al municipiului București
organizare, funcționare, subordonare
L. nr.7/1996
H.G. nr.8/2001
H.G. nr.590/2001

Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
înființare, organizare și funcționare, subordonare, patrimoniu
L. nr.7/1996
O.U.G. nr.70/2001
H.G. nr.8/2001
H.G. nr.590/2001

Persoane fizice/juridice
autorizate, verificări lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)

Petrol
Cartea petrolieră, mod de întocmire, instrucțiuni tehnice
L. nr.134/1995
L. nr.7/1996
H.G. nr.1.043/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.23/1999   (A.N.R.M.)

Plan cadastral
obținere, condiții
L. nr.7/1996
H.G. nr.834/1991
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Proprietar
înregistrarea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor și sarcinilor în cartea funciară partea I, II și III, obținere extras
L. nr.7/1996
L. nr.114/1996
O. nr.139/N/1997   (M.L.P.A.T.)
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

Proprietate
cadastrul general, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Proprietate privată a statului
înscriere în Cartea funciară
L. nr.7/1996

Registre cadastrale
cadastrul general
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

Rețele
geodezice naționale, lucrări
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001

Teledetecție
lucrări de specialitate
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
O. nr.536/2001   (M.A.P.)
O. nr.537/2001   (M.A.P.)
O. nr.539/2001   (M.A.P.)

Terenuri
cadastru, activitate, regim
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001

delimitare
criterii, destinație, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

documentații cadastrale tehnice, întocmire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.946/2000   (O.N.C.G.C.)

măsurători terestre
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.538/2001   (M.A.P.)

Topogeodezie
cadastru
L. nr.7/1996

Topografie inginerească
măsurători terestre
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.538/2001   (M.A.P.)

Unități administrativ-teritoriale
delimitare teritoriu, cadastrul general, condiții
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.534/2001   (M.A.P.)

schimbări de hotare, comasări, parcelări, măsurători terestre
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.538/2001   (M.A.P.)

Vie
cadastru viticol, realizare și ținere
L. nr.7/1996
L. nr.67/1997
O. nr.34/2000   (M.A.A.)


Luni, 12 aprilie 2021, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.