LEGEA nr.7 din 13 martie 1996
cadastrului și a publicității imobiliare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.176/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. 2 și 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
  D.C.C. nr.89/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 și 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
  D.C.C. nr.81/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 36 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.73/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, precum și a dispozițiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 26 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.280/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 52
  D.C.C. nr.691/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A. și ale art. 26 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 26 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.198/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 40
  D.C.C. nr.3/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 20 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.467/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (2) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.543/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.579/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 34 pct. 1
  D.C.C. nr.632/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (3) și art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și ale art. 176 și 497 din Codul de procedură civilă
art. 41 alin. (3) și art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.653/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 și art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 58 și art. 69 alin. (2) pct. 3
  D.C.C. nr.125/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 și art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare
art. 33 și art. 34
  D.C.C. nr.318/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 47 și art. 48
  D.C.C. nr.400/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată
art. 30 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.439/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată
art. 50 alin. (3)
  D.C.C. nr.587/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 și 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și a prevederilor art. 34 și 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 34 și 35
  D.C.C. nr.1.048/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 47 și art. 48
  D.C.C. nr.1.050/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.249/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.251/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 53
  D.C.C. nr.1.311/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 și art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, precum și a prevederilor art. 34 și art. 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 34 și art. 35
  D.C.C. nr.1.345/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
art. 43 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.571/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) pct. C lit. a) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 19 alin. (1) pct. C lit. a)
  D.C.C. nr.1.577/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) teza întâi din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (1) și (2) teza întâi
  D.C.C. nr.1.615/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (3) și art. 59 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 58 alin. (3) și art. 59
  D.C.C. nr.18/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50
  D.C.C. nr.7/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată
art. 47 alin. (7) și art. 48
  D.C.C. nr.540/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) lit. B), ale art. 22 și art. 48 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată
art. 19 alin. (1) lit. B), ale art. 22 și art. 48 lit. a)
  D.C.C. nr.576/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 58 alin. (1)
  D.C.C. nr.587/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) și (3) și art. 59 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a dispozițiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 58 alin. (1) și (3) și art. 59
  D.C.C. nr.632/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 38
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.723/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 33 alin. (6)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.980/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 50
  D.C.C. nr.1.325/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 26 alin. (4) lit. c)
  D.C.C. nr.1.468/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 19 alin. (1) lit. C
  D.C.C. nr.969/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.151/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 33
  D.C.C. nr.1.438/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 și art. 69 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată
art. 58 și art. 69
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.514/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996
art. 45 alin. (3)-(6)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.61/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
art. 581 alin. (2)
  D.C.C. nr.381/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 33 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.049/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma "vânzare silita" din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 26 alin. (1) sintagma "vânzare silita"
  D.C.C. nr.1.057/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 48 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.415/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 31
  D.C.C. nr.57/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și a celor ale art. 880, art. 902 și art. 904 din Codul civil
- art. 28-31
  D.C.C. nr.232/2014 DECIZIA nr. 232 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 și 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art! 315 alin. 1 și art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 880 și art. 902 din Codul civil
- art. 28 și 29
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.195/2015 DECIZIA nr. 195 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua sunt constituționale în măsura în care nu se aplică actelor notariale încheiate în țări care au aderat la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, și în țări cu care România are încheiate convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.73/2016 DECIZIA nr. 73 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 32
  D.C.C. nr.190/2016 DECIZIA nr. 190 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finală din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 24 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.252/2016 DECIZIA nr. 252 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 32
  D.C.C. nr.285/2016 DECIZIA nr. 285 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 29 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.345/2016 DECIZIA nr. 345 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 29 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.546/2016 DECIZIA nr. 546 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 31 alin. (5)
  D.C.C. nr.653/2016 DECIZIA nr. 653 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 32
  D.C.C. nr.213/2017 DECIZIA nr. 213 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) si (4) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 35 alin. (3) si (4)
  D.C.C. nr.292/2017 DECIZIA nr. 292 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/^013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 31 alin. (5)
  D.C.C. nr.829/2017 DECIZIA nr. 829 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 29 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.830/2017 DECIZIA nr. 830 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și art. 53 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 33 și art. 53
  D.C.C. nr.2/2018 DECIZIA nr. 2 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 31
  D.C.C. nr.549/2018 DECIZIA nr. 549 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 33
  D.C.C. nr.555/2018 DECIZIA nr. 555 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, art. 28 și art. 29 din Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 72 alin. (2)
  D.C.C. nr.5/2019 DECIZIA nr. 5 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 32 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.386/2019 DECIZIA nr. 386 din 4 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) și ale art. 32 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996


Luni, 12 aprilie 2021, 07:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.