LEGEA nr.7 din 13 martie 1996
cadastrului și a publicității imobiliare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.788/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate
  H.G. nr.1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.210/2004)
art. 3
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
  O. nr.456/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea tarifelor privind activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.128/2007)
art. 9
  O. nr.687/2005 al ministrului administrației și internelor pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 538/2001
art.5 lit.c)
  O. nr.528/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
art. 4 lit. a) și c), art. 581 alin. (1)
  O. nr.176/2010 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei (abrogat prin O. nr.16/2019)
  O. nr.627/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.700/2014)
art. 3 alin. (8)
  O. nr.259/2010 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001
  O. nr.844/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru (abrogat prin O. nr.1/2020)
art. 112 și 113
  O. nr.57/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unități administrativ-teritoriale
  O. nr.337/2011 pentru aprobarea Actului adițional la Protocolul de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 309/2010
art. 3 alin. (8), art. 8 alin. (5)
  O. nr.85/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei (abrogat prin O. nr.16/2019)
art. 8 alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (7)
  O. nr.785/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
art. 3 alin. (8), art. 4 lit. a) și c), art. 581 alin. (1)
  O. nr.799/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general
art. 3 alin. (8)


Luni, 12 aprilie 2021, 06:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.