LEGE nr.18 din 4 aprilie 1996
privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.93/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenței de funcționare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.216/2008)
  O. nr.282/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare


Luni, 19 aprilie 2021, 03:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.