LEGE nr.100 din 23 septembrie 1996
pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind marile linii internationale de cale ferata (A.G.C.), incheiat la Geneva la 31 mai 1985
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
  L. nr.226/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002


Vineri, 19 august 2022, 16:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.