LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996
Legea apelor
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
la construcții hidrotehnice, apărare împotriva inundațiilor
L. nr.107/1996

Alimentări cu apă
autorizație de gospodărire a apelor, condiții
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

prize, exploatare
O. nr.396/1997   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

Apă
protecție, măsuri, instrucțiuni tehnice
L. nr.107/1996
H.G. nr.472/2000
O. nr.325/2001   (M.A.P.M.)

sistem național de supraveghere a calității apelor, secțiuni, aprobare
L. nr.107/1996
O. nr.1.618/2000   (M.A.P.P.M.)
H.G. nr.472/2000

Ape
regim juridic
L. nr.107/1996

avize și autorizații de gospodărire
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

cadastru
L. nr.107/1996
L. nr.7/1996

categorii de lucrări și activități pe ape sau în legătură cu acestea, procedură de notificare, instituire
O. nr.811/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

diguri, baraje și alte construcții hidrotehnice, apărare împotriva inundațiilor
L. nr.107/1996
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

folosire
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

gospodărire
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
H.G. nr.981/1998
H.G. nr.980/1998

gospodărire, activități de certificare a unităților specializate, (regulament)
L. nr.107/1996
L. nr.10/1995

obiective economice și sociale
autorizație de gospodărire a apelor
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

aviz de amplasament
O. nr.811/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

categorii de activități pentru care nu este necesară autorizația de gospodărire a apelor
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

patrimoniu public
L. nr.107/1996

permis de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor, condiții
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

programe de etapizare, elaborare, condiții
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

Ape maritime
interioare, regim juridic
L. nr.107/1996
L. nr.17/1990
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Ape subterane
autorizație de gospodărire a apelor, eliberare, condiții
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

Ape uzate
drept de evacuare, autorizație de gospodărire a apelor, eliberare, condiții
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

epurare biologică
L. nr.137/1995
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

Autorizație
de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)

și avize
de gospodărire a apelor, procedură, competență
L. nr.107/1996
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Calamități naturale
apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor periculoase, dotare cu materiale
L. nr.107/1996
H.G. nr.638/1999

Canalizare
evacuare ape uzate în rețelele localităților
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.645/IO/5.029/NN/7.190/SD/1997   (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T., M.S.)

Cariere
și balastiere
extragere și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau de pe malurile cursurilor de apă, ale lacurilor și de pe țărmul mării, autorizație de gospodărire a apelor, solicitare
L. nr.107/1996

închidere, condiții
L. nr.107/1996
L. nr.61/1998

Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice
regulament de funcționare
L. nr.107/1996
O.U.G. nr.244/2000
H.G. nr.17/2001

Comitet de bazin
organizare și funcționare, regulament
L. nr.107/1996
H.G. nr.1.212/2000

Concesionare
bunuri
proprietate publică a statului a falezei și plajei mării
L. nr.107/1996
H.G. nr.711/1999

Confidențialitate
pentru date din documentația tehnică necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor, solicitare în condițiile legii
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Construcții hidrotehnice
stabilitate și integritate
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. apele
L. nr.107/1996
H.G. nr.948/1999

de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții hidrotehnice
L. nr.107/1996
O.G. nr.47/1994
H.G. nr.638/1999

Fondul apelor
special extrabugetar, taxe și tarife pentru servicii de autorizare și avizare
L. nr.107/1996

Gospodărire a apelor
unități, normativ, dotare cu aparatură de profil
L. nr.107/1996
O. nr.1.098/1997   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Ape

Hidrotehnic
lucrări
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  frontieră
vezi:  Construcții hidrotehnice

Industrie
ape uzate, epurare biologică
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
regimul apelor
L. nr.107/1996

Inspecția de Stat a Apelor
atribuții
L. nr.107/1996

Inundații
apărare, rol, permis de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor, acordare, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)

Investiții
categorii de lucrări și activități pe ape sau în legătură cu acestea, procedură de notificare, instituire
L. nr.107/1996
O. nr.811/1999   (M.A.P.P.M.)

Irigații
autorizație de gospodărire a apelor, alimentare cu apă, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Lacuri de acumulare
exploatare
L. nr.107/1996
O. nr.396/1997   (M.A.P.P.M.)

Litoralul Mării Negre
autorizație de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcționare, exploatare
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Mare teritorială
autorizație de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcționare, exploatare, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Marea Neagră
obiective noi sau existente, funcționare, exploatare, autorizație de gospodărire a apelor, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Materiale
și agregate minerale (nisip, pietriș, ș.a.), exploatare, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Mediu înconjurător, ecologie
ape
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)

Ministerul Apelor și Protecției Mediului
atribuții în domeniul
apelor
L. nr.107/1996

Navigație civilă
autorizație de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

navigație pe lacul Snagov
L. nr.107/1996
O.G. nr.42/1997
O. nr.1.096/2001   (M.L.P.T.L.)

Penalități
datorate pentru
abateri de la normele specifice activității de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996

Piscicultură
autorizație de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Platou continental
autorizație de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcționare, exploatare
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Poduri
balastiere, amplasare, exploatare
L. nr.107/1996
O.G. nr.43/1997
O. nr.48/1998   (M.Tr.)

Poluare
ape, prevenire, combatere
L. nr.107/1996

Reziduuri
industriale, autorizații de gospodărire a apelor, solicitare
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Sistem național
de supraveghere a calității apelor, secțiuni, aprobare
L. nr.107/1996
H.G. nr.472/2000
O. nr.1.618/2000   (M.A.P.P.M.)

Transporturi pe apele naționale navigabile și în porturi
navigație pe lacul Snagov
L. nr.107/1996
O.G. nr.42/1997
O. nr.1.096/2001   (M.L.P.T.L.)

Unități de gospodărire a apelor
dotare aparatură de profil, normativ
L. nr.107/1996
O. nr.1.098/1997   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Ape

Zonă
economică exclusivă
autorizație de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcționare, exploatare
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)

Zootehnie
ape uzate, epurare biologică
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)


Luni, 25 martie 2019, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.