ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.22 din 11 martie 2009
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.532/2010 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  H.G. nr.880/2010 privind aprobarea reprezentării României la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din Statele Unite Mexicane
  Decizie nr.626/2010 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură (abrogat prin Decizie nr.1.145/2015)
art. 10 alin. (2) pct. 21, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  Decizie nr.629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale
art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  Decizie nr.6/2011 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la și inclusiv 2 Mbps (abrogat prin Decizie nr.686/2018)
art. 10 alin. (2) pct. 21, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3)
  Decizie nr.828/2011 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
  Decizie nr.968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale
art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  Decizie nr.1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului (abrogat prin Decizie nr.333/2013)
art. 3 lit. c), art. 10 alin. (1) pct. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
  H.P. nr.13/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2011
  Decizie nr.351/2012 privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilitații numerelor
art. 10 alin. (2) pct. 27, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)


Vineri, 19 aprilie 2019, 02:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.